Sunday, May 16, 2010

Hizib untuk dilindungi daripada musibah


 

Ustaz Muhammad Syamsol telah mengijazahkan hizib ini sebagai amalan untuk anak-anak muridnya, katanya..


 

"Saya susun hizab ini agar dengan fadhilat dan barokahnya dapat di ambil, saya mengharapkan Allah swt melindungi hamba-hambaNya yang membacanya daripada terkena musibah atau marabahaya yang telah Dia takdirkan".


 

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
الإسراء: ١١١


 

اللَّـهُ أَكْـبَرُ ، اللَّـهُ أَكْـبَرُ ، اللَّـهُ أَكْـبَرُ ،

لاَ إِلـَهَ إلاَّ اللَّـهُ ، وَاللَّـهُ
أَكْـبَرُ ،

لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِاللّـَهِ
الْعَـلِيِّ الْعَـظِيمِ ،


 

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
مريم: ٣٥


 

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
مريم: ٩٢


 

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
الفرقان: ٢


 

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
النمل: ٥٩


 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
سبأ: ١


 

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
فاطر: ٣٤


 

لاَ إِلـَهَ إلاَّ اللَّـهُ ، وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُـلْكُ ، وَلَهُ الْحَـمْدُ ، وَهُـوَ عَلَى كُـلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ ، لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِاللّـَهِ
، لاَ إِلـَهَ إلاَّ اللَّـهُ ،

وَلاَ نَعْـبُدُ إِلاَّ إِيَّـاهُ ، لَهُ النِّعْـمَةُ ، وَلَهُ الْفَضْـلُ ، وَلَهُ الثَّـنَاءُ الْحَسَنُ ،


لاَ إِلـَهَ إلاَّ اللَّـهُ ، مُخْلِصِـينَ لَـهُ الدِّيـنَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِـرُونَ.


 

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
النساء: ١٣٩


 

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
يونس: ٦٥


 

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
فاطر: ١٠


 

رَبِّ أَعِنِّـي وَلا تُعِـنْ عَلَـيَّ ، وَانْصُـرْنِي وَلا تَنَصُـرْ عَلَـيَّ ، وَامْكُـرْ لِي ،

وَلا تَمْكُـرْ عَلَـيَّ ، وَاهْـدِنِي وَيَسِّرِ الْهُـدَى لِـي ، وَانْصُـرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلـَيَّ ، رَبِّ اجْعَلْـنِي لَكَ شَاكِـرًا ، لَكَ ذَاكِـرًا ، لَكَ أَوَّاهًـا ،

لَكَ مِطْـوَاعًا ، لَكَ مُخْبِـتًا أَوَّاهًـا مُنِيـبًا ، رَبِّ تَقَـبَّلْ تَوْبَـتِي ،

وَاغْـسِلْ حَـوْبَـتِي ، وَأَجِبْ دَعْـوَتِي ، وَثَـبِّتْ حُجَّـتِي ، وَاهْـدِ قَلْـبِي ،

وَسَـدِّدْ لِسَـانِي ، وَاسْـلُـلْ سَخِيـمَةَ قَـلْبِي.


 

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
الجاثية: ٣٦


 

اللَّهُـمَّ لَكَ الْحَمْـدُ كَالَّذِي نَقُـولُ ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُـولُ ،

اللَّهُـمَّ لَكَ صَـلاتِي وَنُسُـكِي ، وَمَحْـيَايَ وَمَمَـاتِي ،

إِلَيْـكَ مَـآبِي ، وَلَكَ رَبِّي تَـرَائِي ، اللَّهُـمَّ إِنِّي أَعُـوذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْـرِ ، وَوَسْوَسَةِ الصَّـدْرِ ،

وَشَـتَاتِ الأَمْـرِ ،

اللَّهُـمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَـجِيءُ بِهِ الرِّيـحُ ،

وَأَعُـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ مَا تَـجِيءُ بِهِ الرِّيـحُ.


 

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
غافر: ٦٥


 

لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ ،

اللهُ أَكْـبَرُ كَبِيـرًا ،

وَالْحَمـْدُ للهِ كَثِيـرًا ،

وَسُبْحَـانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِـينَ ،

وَلا حَـوْلَ وَلا قُـوَّةَ إِلا بِاللهِ

الْعَـلِيِّ الْعَظِـيمِ ، الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.


 

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
الصافات: ١٨٠ - ١٨٢


 


 

Ayat-ayat Syifa` untuk di amalkan

Ustaz Muhammad Syamsol telah mengijazahkan kepada kami, anak-anak muridnya ayat-ayat Syifa` untuk di amalkan…, katanya,

"Rahsia-rahsia ayat-ayat Syifa` ini terkandung dalam tafsir secara bil ma`sur, bil ra`yi dan bil isyari".

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

الفاتحة: ١ – ٧

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

البقرة: ١ - ٥

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

البقرة: ٢٥٥ – ٢٥٧

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

البقرة: ٢٨٤ – ٢٨٦

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

الأعراف: ٥٤ – ٥٦

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

الإسراء: ١١٠ – ١١١

ﭑ ﭒ ﭓ


 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

الصافات: ١ – ١١

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

الرحمن: ٣٣ – ٣٥

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

الحشر: ٢١ – ٢٤

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

الجن: ١ – ٤

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

يونس: ٨٠ – ٨٢

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

الأعراف: ١١٨ – ١٢٢

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

طه: ٦٩

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

الرعد: ٤

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

البقرة: ٥٧

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

الإسراء: ٨٣

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
فصلت: ٥١


 

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ص: ٤١ – ٤٣


 

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
الشعراء: ٨٠


 


 

ﭑ ﭒ ﭓ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
الرحمن: ١ - ٢


 

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
الكهف: ٢٧


 

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
النمل: ٧٦ – ٨١


 

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
هود: ١٢٠


 

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
الحجرات: ٦ – ٨


 

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
القمر: ١٧


 

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
البقرة: ١٠٩


 

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
النحل: ٦٩


 

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
الإسراء:


 

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
يونس: ٥٧


 

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
فصلت: ٤٤


 

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
التوبة: ١٢٤


 

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
النحل: ٩٨


 

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
المائدة: ٤٨


 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
التوبة: ١٤

Pembahagian Ilmu dan Amal Siri 1

Berkata Ustaz Muhammad Syamsol dalam kuliah Tasawufnya..


 

"Tertegaknya syariatNya adalah dengan ilmu dan amal".


 

"Tempuhilah ilmu dan amalmu melalui jalan-jalannya".


 


 

Wahai para pejuang!, teruskan mujahadahmu berjuang untuk memperolehi rahsia-rahsia daripada khazanah-khazanah al-Haqq. Pelajarilah ilmu yang berkaitan dengan syariat, tarekat dan hakikat. Semua ilmu ini sebagai sarana dan wasilahmu untuk sampai kepadaNya. Kemudian amalkanlah setiap daripada apa yang telah dirimu pelajari nescaya al-Haqq akan menganugerahkan kepadamu ilmu yang belum dirimu ketahui. Ketahuilah bahawa, apabila perbuatan pada anggota tubuhmu dan hatimu bergerak selari dengan apa yang dikehendaki oleh al-Haqq, maka ia disebut sebagai ketaatan. Tidaklah disebut ketaatan melainkan perbuatan itu juga sesuai dengan aturan syariat. Akan tetapi sekiranya perbuatan dan hatimu bergerak dengan menyalahi aturan syariat, maka ia dinamai maksiat. Oleh itu, telah menjadi kewajiban padamu untuk mempelajari dan mengetahui hal yang berkaitan ketaatan dan kemaksiatan. Maka inilah dinamai dengan ilmu syariat atau dikenali juga sebagai amal syariat. Amal syariat juga disebut sebagai amal Islam atau amal `ibadah, yakni ilmu ini membimbingmu agar beribadah kepadaNya dengan sebenar-benar ibadah. Ini adalah jalan permulaanmu sebelum dirimu menempuh jalan pertengahan (tarekat) dan terakhir (makrifat). Amal syariat juga mengajar kepadamu agar sentiasa memperbaiki keadaan lahiriahmu agar sesuai dengan syariat. Amal syariat mendidikmu agar lahiriahmu berjalan dibawah takdir al-Haqq sambil membawa amal taubat, amal takwa dan amal istiqomah. Ketahuilah bahawa!, dengan adanya taubat, takwa dan istiqomah, maka al-Haqq akan mengistimewakanmu dengan ilmu-ilmu syariatNya. Dialah al-Haqq yang menciptakan syariat dan Dia memerintahkanmu agar mengikutinya dan melarang dirimu mengikuti hawa nafsu atau sesuatu, sama ada ilmu atau amal yang tidak selari dengan garisan syariatNya. Ilmu dan amal syariat adalah perundangan al-Haqq yang telah diperundangkan kepada hamba-hambaNya. Oleh itulah amal syariat dikenali sebagai ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu yang berkaitan dengan peraturan yang telah ditetapkan al-Haqq melalui wahyu yang diturunkan kepada RasulNya. Di dalamnya terkandung ilmu tentang hukum-hakam dan cara perlaksanaannya. Al-Haqq telah menetapkan syariatNya kepada semua umat yang diciptaNya. Maka oleh itu, jangan sesekali dirimu membantah dan menolak atau menjauhkan diri daripada ilmu dan amal syariatNya. Takutilah al-Haqq melalui syariat-syariatNya. Al-Haqq telah memberi peringitan dalam firmanNya,


 

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ


 

Maksudnya : Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Surah al-Hajj ayat 67.


 

FirmanNya lagi,


 

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ


 

Maksudnya : (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah (para Rasul), mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan. Surah al-Ahzab ayat 39.


 

FirmanNya lagi,


 

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ


 

Maksudnya : Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah al-Jasiyah ayat 18.


 

Wahai para pejuang!, ilmu dan amal syariat itu adalah suatu kewajiban yang dituntut untuk mempelajarinya. Belajarlah dan jangan sesekali membiarkan dirimu termasuk golongan yang mempersia-siakannya. Yang pertama yang wajib bagimu pelajari adalah ilmu mengenal al-Haqq. Wajib bagimu mempelajarinya agar dirimu mengenal Zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatanNya. Ketahuilah bahawa, tidaklah ilmu ini dipelajari melainkan agar dirimu mengetahui dan mengenali siapa yang dikau sembah. Bukankah al-Haqq telah berfirman,


 

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ


 

Maksudnya : Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu
dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku
. Surah al-Anbiya` ayat 92.


 

Perkara kedua yang wajib dipelajari olehmu adalah berkaitan dengan segala yang diwajibkan kepeda seorang hamba pada lahiriahnya dan hukum-hukum syariat dan manfaat-manfaatnya. Ilmu ini dikenali sebagai ilmu fiqh. Ketahuilah bahawa, inilah ilmu yang dikaitkan dengan pengetahuan (makrifah) seseorang tentang hak dan kewajipannya berdasarkan dalil al-Haqq dan as-Sunnah. Pelajarilah secara tekun ilmu ini sehingga dirimu memahami setiap daripada hukum melalui sumber-sumbernya. Perlu diketahui bahawa, ilmu fiqh adalah berbeza dengan undang-undang ciptaan manusia kerana ilmu fiqh sumbernya adalah wahyu al-Haqq yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah.


 

Perkara ketiga yang wajib dirimu ketahui adalah ilmu yang diwajibkan di dalam batinnya, iaitu ilmu yang berkaitan dengan hati. Inilah ilmu yang kebanyakkan manusia meninggalkannya untuk mempelajarinya. Inilah ilmu yang menerangkan mengenai rahsia-rahsia hati dan akalmu. Ilmu ini dapat membentukmu untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan menjauhkan dirimu daripada akhlak-akhlak keji.


 

Amal tarekat pula adalah jalan yang membawa batinmu menuju kepada al-Haqq dan ia juga disebut sebagai amal iman. Amal tarekat juga disebut sebagai amal `ubudiyah (penghambaan), yakni sentiasa merasakan bahawa dirimu adalah hamba al-Haqq dan bukannya hamba kepada makhlukNya. Amal tarekat ini mengajar kepadamu cara untuk membersihkan hatimu daripada noda-noda yang menjadikan hatimu hilang cahayanya.


 

Bersambung dalam siri ke 2,


 


 

"Ya Allah peliharalah ilmu dan amalan kami".

Cahaya-cahaya Ilmu dan Amal

Berkata Ustaz Muhammad Syamsol Osman,


 

"Dialah Zat yang disifati dengan an-Nur (Yang Maha Bercahaya), mintalah kepadaNya, nescaya Dia akan berikannya kepadamu".


 

"Sepertimana kata-kata hatimu sukar di hakikatnya, begitu juga cahaya daripada cahayaNya".


 

"Adakah dirimu mendengar apa yang diperkatakan oleh hatimu sepertimana dirimu mendengar melalui lidah seseorang?, tentunya tidak… begitulah juga sifat cahayaNya". (Yakni hakikat cahaya Ilmu dan Amal itu tidak boleh dihakikatkan sepertimana mata yang melihat cahaya matahari, bulan dan bintang).


 

Ketahuilah bahawa, cahaya wujud di dalam ilmu dan amal. Bukanlah pula cahaya itu wujud di dalam ilmu dan amal melainkan ia hadir dan datang daripada al-Haqq. Bukan pula disebabkan banyaknya mengumpul riwayat dan maka kerana itu makin bersinar dan bercahayalah ilmunya, akan tetapi cahaya itu adalah kurniaan al-Haqq kepada hamba-hambaNya dan al-Haqq memasukkannya kedalam hati hamba-hambaNya yang terpilih. Imam Malik pernah berkata,


 

"Ilmu bukanlah dengan mengetahui banyaknya riwayat, melainkan ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang".


 

Telah berkata pula para `Arifbillah,    


 

"Ilmu jika terletak di hati, merupakan cahaya, dan sekiranya terletak di dalam diri, merupakan api".


 

Ketahuilah wahai penuntut ilmu!, perhatikanlah ilmu yang telah dipelajari olehmu dan tanyakanlah kepada dirimu, adakah dengan ilmu yang telah di pelajari olehmu itu benar-benar telah menjadikan dirimu takut kepada al-Haqq?. Ketahuilah bahawa, kesan bagi mereka yang telah memperolehi cahaya ilmu ini ialah dengan bertambahnya pengenalannya terhadap dirinya sehingga tersingkap di depannya pelbagai jenis ilmu lagi yang membuatkan dirinya merasai bahawa banyak ilmu yang belum dan tidak ia mengetahuinya. Berkata ulama tasawuf,


 

"Berapa banyak pohon-pohon, tetapi tidak semuanya mengeluarkan buahnya, betapa banyak pula buah-buahan, akan tetapi tidak semuanya baik. Berapa banyaknya ulama, tetapi bukan semuanya menjadi pembimbing dan pendidik. Berapa banyaknya ilmu, tetapi tidak semuanya memberi manfaat. Oleh itu, cahaya-cahaya ilmu dan amal itu adalah apabila pemilik (penuntut) ilmu mempelajari sesuatu ilmu itu dengan membuatkan hatinya bertambah zuhud di dunia, bertambah keinginan dan rindunya terhadap akhirat, bertambah pula tawadhu`nya dan bertambah khusyuk seluruh jiwa raganya kepada al-Haqq".


 

Telah berkata pula al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitab al-Fushul al-`Ilmiyyah,


 

"Apabila dirimu ingin mengetahui ilmu dan amal yang bercahaya (bermanfaat) dan penting bagi dirimu, maka hadirkanlah dalam dirimu bahawa engkau akan mati esok, akan menuju kepada Allah dan berdiri di hadapnNya. Lalu Dia bertanya kepadamu tentang segala sesuatu ilmu, amal dan semua keadaan dan hal ehwalmu, kemudian engkau akan menuju syurga atau keneraka. Ilmu yang penting dan bermanfaat adalah engkau dapati pada penghadiran itu dan itulah ilmu yang utama bagimu dan lebih penting bagimu serta lebih layak dan lebih patut adalah seharusnya engkau sibuk dengan ilmu itu terus-menerus (istoqomah mempelajarinya)."


 

Oleh itu, tinggalkan mana-mana ilmu yang membuatkan dirimu menjadi semakin jauh daripada al-Haqq dan pelajarilah ilmu-ilmu yang menunjukkan serta membawamu untuk hampir kepadaNya.


 

"Ya Allah kurniakan kepada kamu cahaya di dalam hati, akal dan ruh kami".


 

Tafsir Surah al-Baqoroh ayat 109 Siri 1

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ


 


109. Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.


 


 

Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa, dikalangan ahli Kitab, yakni sama ada orang Yahudi atau Nasrani telah bersungguh-sungguh menginginkan agar dikalangan orang-orang arab yang telah masuk Islam agar keluar kembali daripada Islam dan mengikuti kesesatan atau ajaran-ajaran sebelum datangnya Islam. Oleh itu, melalui ayat ini, Allah swt memerintahkan agar umat Islam berhati-hati terhadap tingkah-laku buruk orang-orang kafir daripada kalangan ahli Kitab yang sewaktu itu berada di Madinah. Kaum ahli Kitab adalah kaum yang sangat-sangat memusuhi Islam dan lebih-lebih lagi setelah mereka melihat nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah swt kepada umat Islam. Maksud pada firmanNya, "Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman", yakni kebanyakkan daripada kaum ahli Kitab adalah golongan yang telah kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, oleh itu, mereka sentiasa berusaha agar dapat meruntuhkan nilai dan akhlak umat Islam dengan cara memurtadkan umat Islam itu sendiri daripada agama Allah swt. Kata Ibnu Abbas r.huma, ayat ini diturunkan kerana diriwayatkan bahawa ada dua orang Yahudi yang bernama Hay bin Akhthob dan Abu Jasir bin Akhthob yang sangat-sangat dengki kepada bangsa Arab, disebabkan bangsa Arab telah dikurniakan seorang Nabi dan Rasul daripada kalangan bangsa Arab itu sendiri. Maka kedua orang Yahudi ini, berusaha keras agar dapat memurtadkan kembali daripada kalangan orang Arab daripada agama Islam. Maka setelah itu, Allah swt menurunkan ayat ini sebagai pemberitahuan Allah swt kepada Rasulullah dan umatnya.


 

Dalam riwayat lain pula disebutkan bahawa, Ka`ab bin Asyraf adalah seorang penyair daripada orang Yahudi dan dia sering menghina Rasulullah saw melalui syair-syairnya. Maka disebabkan itu, Allah swt menurunkan ayat ini agar umat Islam sentiasa berhati-hati terhadap kejahatannya. Disebutkan dalam riwayat lain lagi, ayat ini turun dan menceritakan peristiwa yang terjadi setelah berlakunya seperangan Uhud. Pada waktu itu Rasulullah saw memerintahkan sahabat-sahabatnya yang diberi tugas sebagai angkatan memanah agar tidak meninggalkan tempat mereka di atas bukit sehinggalah datangnya perintah daripada Rasulullah saw. Sama ada menang atau kalah mereka perlu bertahan di atas bukit Uhud. Walaupun begitu, mereka telah melanggar perintah Nabi saw apabila melihat orang-orang kafir berlari meninggalkan kawasan daerah perang dan lebih-lebih lagi tatkala orang-orang kafir meninggalkan banyak daripada harta-harta mereka. Maka sebabkan itu, Allah swt telah menguji umat Islam di medan peperangan Uhud dengan syahidnya banyak di kalangan para sahabat-sahabat besar Nabi saw. Secara lahirnya, umat Islam pada hari peristiwa peperangan Uhud telah mengalami musibah dan kekalahan ke atas puak kafir musyrik. Walaupun begitu puak kafir sendiri tidak pula mengalami kemenangan kerana mereka tidak berjaya merampas dan menduduki kawasan daerah peperangan. Setelah umat Islam balik ke Madinah, maka dilangan orang-orang Yahudi telah menghina para sahabat dengan mengatakan bahawa orang-orang Islam tidak taat kepada Rasulullah saw. Antaranya ada dikalangan orang Yahudi yang berkata kepada sahabat Nabi saw yang bernama Huzaifah, Thoriq dan para sahabat yang lain, yakni kata mereka, "sekiranya kamu termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Muhammad dan Tuhannya, mengapa kamu memperolhi kekalahan di dalam medan peperangan Uhud?, kembalilah kamu kepada agama kami dan tinggalkan agama Muhammad". Kemudian berkata Huzaifah, "Apa pula yang telah dikatakan oleh agamamu tentang pengingkaran janjimu?, bukankah di dalam kitab Taurat telah tertulis tentang janji (bani Israil) kepada Allah dan Musa?, bukankah telah diperintahkan agar mereka beriman, akan tetapi mereka mengingkarinya?". Kata Huzaifah lagi, "sesekali aku tidak akan memungkiri janjiku terhadap Muhammad sampai akhir hidupku".


 

Oleh itu, ayat sebagai ingatan Allah swt kepada umat Islam bahawa kaum Yahudi akan berusaha keras dengan menimbulkan keraguan di dalam hati umat Islam. Mereka tiada tujuan lain melainkan agar umat Islam murtad daripada agama Islam. Perkara ini bukan sahaja berlaku pada zaman Rasulullah saw, akan tetapi berlanjutan sehingga ke akhir zaman. Sepertimana yang telah difirmankan Allah swt dalam ayat yang lain,


 

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ


 

Maksudnya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah
lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murta di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya
. Surah al-Baqorah ayat 217.


 


 

Seterusnya Allah swt menyebut pada lafaz, "karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran", yakni disebabkan perasaan iri hati atau kebencian terhadap kelebihan dan keistimewaan pengikut-pengikut Nabi Muhammad saw. Kalimah "Hasadan", juga dikaitkan dengan perasaan cemburu yang diiringi dengan niat jahat yang terpendam dan mengharapkan hilangnya anugerah atau nikmat yang dikurniakan Allah swt kepada seseorang. Oleh itu dikatakan bahawa, puak-puak Yahudi telah menaruh perasaan dendam yang membara-bara di dalam jiwa mereka hinggakan berusaha dengan sekeras-kerasnya menghasut di kalangan umat Islam agar keluar daripada agama yang dibawa oleh Baginda Nabi saw. Sifat dengki adalah salah satu sifat tercela dan menunjukkan kepada kerosakkan pada akhlak mereka. Bahkan mereka mencuba melaga-lagakan dan mengapi-apikan umat Islam agar bertelagah sesama sendiri. Inilah bukti yang jelas menunjukkan bahawa mereka telah melakukan kerosakkan di muka bumi dengan perbuatan menghasut orang-orang kafir dan dikalangan kaum Yahudi sendiri agar menjadikan umat Islam sebagai musuh dan menentang umat Islam seluruhnya. Oleh kerana itulah, mereka berusaha keras agar dapat memurtadkan umat Islam agar umat Islam menjadi lemah dan akhirnya mereka dapat menguasai sesuatu yang telah dikuasai oleh umat Islam. Diriwayatkan juga bahawa, Allah swt telah mengutus baginda Nabi saw agar menerangkan dan menjelaskan kebenaran Rasul-rasul, mukjizat-mukjizat dan kitab-kitab terdahulu kepada kaum ahli Kitab, akan tetapi disebabkan kekufuran, kedengkian dan kesombongan mereka terhadap agama Islam dan Baginda Nabi saw, maka mereka mendustakan dan mengingkari apa yang dikatakan Nabi saw, maka Allah swt menurunkan lafaz ayat ini. Bahkan sebenarnya mereka (ahli Kitab) telah mengetahui melalui kitab-kitab dan ulama-ulama mereka bahawa kedatangan Nabi Muhammad saw adalah telah jelas dan nyata bagi mereka kerana semuanya telah diwahyukan Allah swt melalui para utusan yang terdahulu dan ditulis juga sebagai wahyu di dalam kitab-kitab mereka. Kebenaran yang dimasudkan dalam lafaz ayat ini menunjukkan bahawa mereka telah lama mengetahui bahawa memang jelas dan benar bahawa Nabi Muhammad saw adalah Rasul yang telah diutus untuk mereka dan untuk seluruh alam serta termasuklah mukjizat baginda saw. Telah berkata Ibnu Abbas r.huma, nama Nabi saw di dalam al-Quran adalah Muhammad, di dalam Injil namanya adalah Ahmad dan di dalam Taurat namanya adalah Uhid atau disebut Uhyad, yakni membimbing umatnya agar mereka tidak menuju ke neraka, sepertimana yang disebutkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya Tahzib. Perkara ini dikuatkan lagi apabila Ibnu Abbas r.huma bertanya kepada Ka`ab al-Ahbar seorang ulama Yahudi yang telah masuk Islam,


 

"Bagaimana kamu mendapati (mengetahui) sifat Rasulillah saw di dalam Taurat?". Maka berkatalah Ka`ab, "Kami mendapati (apa yang terkandung di dalam Taurat) Muhammad bin `Abdullah di lahirkan di Mekah, kemudian hijrah ke Thobah (Madinah), dan dijadikan kerajaannya di Syam. Tidaklah ia melakukan kekejian, dan dan tidak pula berteriak di pasar-pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi suka memberi maaf dan mengampunkan. Umatnya digelar sebagai orang-orang yang memuji, mereka memuji Allah dalam setiap keadaan sama ada senang atau susah, lapang atau sempit. Mereka sentiasa membesarkan Allah dalam setiap kemenangan. Mereka adalah umat yang berwuduk pada anggota-anggota mereka, mengenakan kain pada pertengahan badan mereka. mereka berbaris di dalam solat sepertimana barisan dalam peperangan mereka. dengungan bunyi zikir mereka di masjid-masjid seperti bunyi dengungan lebah, para penyeru azan (muazin) mereka di dengari sampai ke lapisan udara di langit". Riwayat Imam ad-Darimi.


 

Hadis ini sebagi dalil yang menunjukkan bahawa, nama dan sifat Nabi Muhammad saw telah disebutkan oleh Allah swt di dalam kitab Taurat. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah swt pada lafaz "setelah nyata bagi mereka kebenaran", yakni kebenaran Baginda saw di dalam kitab Taurat dan menunjukkan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi saw adalah benar. Begitu juga kaum ahli kitab secara zaman berzaman dan bertradisi telah mengenali Nabi Muhammad saw lebih mengenali anak-anak mereka sendiri, akan tetapi di sebabkan hasad dengki mereka, maka mereka pura-pura mengingkarinya, sepertimana firmanNya,


 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ


 

Maksudnya : Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Surah al-Baqorah ayat 146.


 

Seterusnya Allah swt menyebut, "Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya", yakni Nabi saw dan umat Islam diperintahkan agar bersabar dengan keburukan dan gangguan-gangguan yang datang daripada kaum ahli Kitab tanpa melakukan apa-apa tindakan atau hukuman berat kepada mereka sehinggalah datangnya perintah Allah swt. Perkara ini juga berkaitan dengan janji Allah swt terhadap umat Islam bahawa Dia akan menolong dan memberi balasan kepada kaum ahli Kitab dalam waktu yang terdekat. Oleh kerana itulah, tidak lama kemudian Allah swt menurunkan ayat yang mengandungi perintah agar memerangi kaum ahli Kitab dan termasuklah kaum musyirikin sepertimana dalam firmanNya,


 

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ


 

Maksudnya : Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. Surah at-Taubah ayat 5.


 

Kemudiannya diturunkan ayat yang lain,

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ


 

Maksudnya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surah at-Taubah ayat 29.


 

Maksud pada lafaz "Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka", yakni di kaitkan dengan firmanNya,


 

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ


 


 

Maksudnya : Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surah Ali Imran ayat 186.


 

Ayat ini jelas menunjukkan bahawa umat Islam akan diuji oleh Allah swt dengan beberapa ujian dan termasuklah kata-kata biadab atau tomahan dan cacian yang dilemparkan oleh kaum ahli Kitab selain daripada kekerasan daripada tingkah laku mereka. walaupun begitu, Allah swt telah berjanji bahawa barangsiapa di kalangan ahli Kitab yang menyakiti Allah dan Rasul serta termasuklah menyakiti umat Islam, maka Allah swt akan melaknatnya dan mereka akan ditimpakan azab di akhirat, sepertimana firmanNya,


 

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ


 

Maksudnya : Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah al-Ahzab ayat 57 dan 58.


 

Ulama juga menafsirkan pada maksud ayat ""Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya", yakni termasuklah kesalahan dan keburukan yang mereka lakukan terhadap Nabi dan umat Islam. Begitu juga mereka telah menghalangi Nabi saw dalam melaksanakan tugas kenabian kepada umatnya. Termasuk juga berusaha keras mahu memurtadkan umat Islam dan maafkanlah juga terhadap apa yang telah mereka perkatakan kepada Nabi saw pada masa yang lalu sepertimana firmanNya,


 

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ


 

Maksudnya : Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata : "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula) : "Dengarlah" sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan) : "Raa'ina", dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan : "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Surah an-Nisa ayat 46.


 

Bersambung pada siri ke 2

Tafsir Surah al-Baqoroh ayat 108

Telah berkata Ustaz Muhammad Syamsol dalam kuliah tafsirnya pada penafsiran ayat 108 surah al-Baqorah..

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ


 

108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti kaum (Bani Israil)meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.


 

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahawa ada dikalangan umat Islam yang meminta Nabi saw memperlihatkan kepada mereka sesuatu yang dapat membuatkan mereka yakin terhadap apa yang dibawa oleh Baginda Nabi saw. Dikalangan mereka sebenarnya ada yang telah beriman kepada Allah swt dan RasulNya. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah swt sesekali tidak inginkan agar perbuatan orang-orang mukmin sama sepertimana perbuatan orang-orang Yahudi terdahulu. Oleh kerana itulah Allah swt tidak menyebut lafaz atau kalimah Yahudi pada maksud lafaz "seperti kaum (Bani Israil)meminta kepada Musa pada zaman dahulu?", yakni kaum Yahudi tidak disebut di dalam ayat ini sebagai tanda Allah swt memuliakan umat Baginda Rasulullah saw, sepertimana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Sebenarnya, jika dikaitkan dengan ayat-ayat dan kisah-kisah yang lain, bukan hanya orang Islam sahaja pernah meminta kepada Baginda Nabi saw agar memperlihatkan kepada mereka sesuatu yang pelik, akan tetapi kaum Yahudi juga sebelum ini pernah meminta kepada Baginda Nabi saw agar menurunkan sebuah kitab yang khusus hanya untuk mereka, memancarkan air mata air dan sebagainya. Begitu juga sewaktu Baginda di Mekah, kaum musyrikin pernah meminta agar diturunkan kepada mereka kitab yang menjelaskan bahawa mereka termasuk ahli syurga walaupun sebenarnya mereka mengingkari wujudnya syurga. Disebutkan di dalam hadis yang dikaitkan dengan penafsiran ayat ini, antara sebab-sebab turunnya ayat ini adalah kerana kaum Quraisy pernah meminta kepada Baginda saw agar gunung Soffa menjadi emas, sepertimana juga kaum Bani Israil pernah meminta agar Allah swt memperlihatkan ZatNya kepada mereka. Maka jawap Baginda Nabi saw,


 

نَعَمْ ، وَهُوَ لَكُمْ كَالْمَائِدَةِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ


 

Maksudnya : "Baiklah, (sekiranya kamu kufur) dan bagimu sepertimana hidangan yang diminta oleh Bani Israil", yakni sepertimana yang difirmankan Allah swt di dalam surah al-Maidah ayat 115,

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ


 

Maksudnya : Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia."


 

Kemudian diriwayatkan bahawa, kaum Quraisy enggan menerima apa yang dikatakan Baginda Nabi saw dan kemudiannya mereka pulang. Kemudian turunlah ayat ini. Sepertimana yang disebutkan oleh Mujahid dan diriwayatkan oleh dalam tafsir at-Thobari melalui Mujahid juga.


 

Dalam riwayat lain pula dikatakan bahawa, ada dua orang lelaki yang bernama Rofi` bin Huraimilah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Rasullah saw,


 

يَا مُحَمَّدُ ائْتِنَا بِكِتَابٍ تُنَزِّلُهُ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ نَقْرَؤُهُ، وَفَجِّرْ لَنَا أَنْهَارًا نَتَّبِعْكَ وَنُصَدِّقْكَ


 

Maksudnya : Wahai Muhammad, berikanlah kepada kami kitab, yang diturunkankannya kepada kami daripada langit, yang dapat kami membacanya, dan alirkanlah sungai buat kami, kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Lalu turunlah ayat ini. Sepertimana yang disebut dalam Tafsir at-Thobari dan Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas r.huma.


 

Dalam riwayat lain pula disebut bahawa, ada dikalangan orang Arab sendiri pernah meminta kepada Baginda saw memperlihatkan atau mendatangkan kepada mereka, agar mereka dapat melihat Zat Allah swt. Sepertimana yang pernah diminta oleh kaum Bani Israil juga, lalu turunlah ayat ini.


 

Dalam riwayat lain disebutkan juga, ada seorang lelaki berkata kepada Baginda Nabi saw, "Ya Rasulullah, seandainya kafaroh kita sepertimana kafaroh Bani Israil (hukum terhadap perilaku dosa)", maka Nabi saw bersabda,


 

" اللَّهُمَّ لا نَبْغِيهَا، اللَّهُمَّ لا نَبْغِيهَا، مَا أَعْطَاكُمُ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا أَعْطَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا فَعَلَ أَحَدُهُمُ الْخَطِيئَةَ وَجَدَهَا مَكْتُوبَةً عَلَى بَابِهِ وَكَفَّارَتَهَا، فَإِنْ كَفَّرَهَا كَانَتْ لَهُ خِزْيًا فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْهَا كَانَتْ لَهُ خِزْيًا فِي الآخِرَةِ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُ اللهُ خَيْرًا مِمَّا أَعْطَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ".قَالَ :
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ


قَالَ : وَقَالَ : " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ".وَقَالَ : " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَلا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلا هَالِكٌ "، فَأَنْزَلَ اللهُ :
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ


 

Maksudnya : "Ya Allah kami tidak menginginkannya, Ya Allah kami tidak menginginkannya, apa yang telah diberikan Allah kepada kamu adalah lebih baik daripada apa yang telah diberi kepada Bani Israil. Adapun Bani Israil itu apabila salah seorang di antara mereka yang melakukan dosa kesalahan, maka kesalahan itu terdapat dan tertulis di atas pintu serta itulah kafarohnya. Maka sekiranya dia menebus kafarohnya, baginya itu kehinaan di dunia dan sekiranya ia tidak menebus kafarohnya dunia, maka kehinaan buatnya di akhirat. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu lebih baik daripada apa yang telah diberikan kepada Bani Israil". Allah berfirman, "Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Berkata Nabi saw lagi, "Solat lima waktu antara jumaat dengan jumaat adalah sebagai kaffaroh (penebus dosa) di antara keduanya". Dan Baginda berkata lagi, "Barangsiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan dan belum lagi melakukannya, dituliskan baginya dengan pahala satu kebaikan, dan sekiranya di melaksanakan kebaikannya itu, diberi kepadanya pahala sepuluh kebaikan yang sama. Dan tidak ada yang meminta kehancuran pasti akan dihancurkan oleh Allah, maka Allah swt menurunkan ayat ini. Riwayat Imam Ibnu Jarir daripada Abu `Aliyah.


 

Disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, maksud pada lafaz "Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti kaum (Bani Israil)meminta kepada Musa pada zaman dahulu?", yakni di kalangan umat Nabi saw ada yang meminta dan bukannya dengan maksud bertanya terhadap sesuatu yang pernah diminta oleh umat-umat sebelum daripada mereka. Ini menunjukkan juga bahawa Allah swt telah melarang dikalangan umat Islam agar jangan terlalu banyak meminta sesuatu kepada Baginda Nabi saw mengenai sesuatu perkara atau urusan sebelum ditentukan Allah swt kejadiannya. Dikatakan juga ayat ini sebagai celaan Allah swt terhadap mereka yang masih meminta-minta kepada Nabi saw tanpa terlebih dahulu menunggu turunnya al-Quran. Bahkan umat-umat sebelum ini telah meminta sesuatu yang tidak sepatutnya mereka minta kepada Nabi-nabi mereka. Sebenarnya yang membuatkan mereka meminta kepada Nabi mereka itu adalah kerana perasaan sakitnya hati mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah tidak selari dengan hawa nafsu mereka. Bahkan mereka menggugut Nabi mereka untuk tidak mengikuti ajaran yang dibawanya sekiranya permintaan mereka tidak dipenuhi. Sepertimana kaum Bani Israil pernah meminta untuk melihat Zat Allah secara nyata dan begitu juga pengikut Nabi Isa as (Hawariyyun) yang meminta agar diturunkan makanan daripada langit. Semua ini adalah disebabkan sifat keras hati mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul yang di utus buat mereka. Oleh kerana itulah juga Allah swt telah mengingatkan kepada umat Islam agar jangan meniru perbuatan kaum-kaum sebelum mereka, sepertimana firman Allah swt,


 

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ


 

Maksudnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah al-Maidah ayat 101.


 

Perlulah diketahui bahawa, antara urusan yang berkaitan dengan meminta dan bertanya adalah wujudnya perbezaan. Ayat ini turun agar umat Islam dilarang meminta sesuatu perkara yang tidak selayaknya mereka minta. Sedangkan yang seharusnya mereka lakukan ialah dengan sentiasa sabar terhadap apa sahaja yang telah diperintah Allah swt untuk dilaksanakannya dan bersabar pula terhadap perintah-perintah yang bakal turun kemudiannya. Tatkalamana Nabi saw menceritakan tentang Allah swt dan MalaikatNya, maka di kalangan mereka ada yang meminta untuk melihat keduanya. Apabila mereka mahukan harta, maka mereka meminta agar gunung-gunung menjadi emas dan begitu juga agar sungai-sungai mengalir di bawah kaki-kaki mereka sepertimana sungai-sungai di syurga. Boleh jadi juga mereka tidak meminta sepertimana yang dijelaskan di dalam ayat ini, tetapi di kalangan mereka ada juga yang mengajukan soalan-soalan yang boleh mengubah kedudukan suatu-suatu hukum yang telah ditetapkan Allah swt. Oleh kerana itu, para sahabat Nabi saw sentiasa berjaga-jaga agar tidak bertanya soalan-soalan yang mana boleh mendatangkan hukum atau perlaksanaan yang lebih berat lagi.


 

Seterusnya Allah swt menyebut pada lafaz firmanNya, "Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus", yakni mengambil kekufuran sebagai pegangan dan meninggalkan keimanan yang diperintahkan. Iman yang dimaksudkan adalah membenarkan Allah swt dan ayat-ayatnya dan ini termasuklah perintah-perintahNya. Manakala kufur yang dimaksudkan ialah menentang Allah dan ayat-ayatNya dengan tidak mahu tunduk terhadap perintah-perintahNya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa orang-orang kafir dan kaum Yahudi telah meninggalkan keimanan tatkala mereka telah meminta kepada baginda Nabi saw sepertimana yang pernah diminta oleh kaum Bani Israil terdahulu. Maka oleh itu, golongan yang kafir kepada Allah swt telah benar-benar menyimpang daripada landasan sebenar dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw. Mereka adalah golongan yang sesat dan jahil tentang Allah swt. Dengan permohonan mereka kepada Nabi Muhammad saw itu bukanlah menyebabkan mereka beriman kepadanya, akan tetapi menyebabkan mereka semakin jauh dan semakin sesat lagi. Merekalah golongan yang telah menukar nikmat yang berharga yakni diutusnya buat mereka seorang Nabi dan Rasul yang telah dijanjikan sepertimana yang diwahyukan Allah swt di dalam kitab mereka dan mereka menukar nikmat itu dengan kekafiran, sepertimana yang difirmankan Allah swt,


 

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ


 

Maksudnya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?, yaitu neraka jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Surah Ibrahim ayat 28 dan 29.


 

Bahkan di antara tanda-tanda sifat mereka yang menukar nikmat yang dikurniakan Allah swt ialah dengan tidak mengakui nikmat tersebut. Allah swt telah menganugerahkan nikmat yang amat besar kepada kaum Bani Israil terdahulu, antaranya ialah dengan menyelamatkan mereka daripada kezaliman firaun, membelah laut buat mereka, dinaungan awan, makanan yang bernama manna dan salwa dan banyak lagi kurniaan-kurniaan yang lain. Akan tetapi mereka seolah-olah tidak pernah untuk berterima kasih kepada Allah swt atas kurniaan tersebut, bahkan mereka membalas kebaikan atas kurniaan Allah swt telah mengkufuri nikmat-nikmat itu dengan perbuatan maksiat. Mereka tidak menyedari bahawa iman itu adalah nikmat dan anugerah Allah swt, akan tetapi mereka lebih berminat untuk hidup dalam keadaan kufur dengan nikmat iman itu. Selayaknya manusia yang telah diberi nikmat itu sentiasa bersyukur kepada Dia Yang Maha Pemberi, yakni Allah swt dan malu untuk berbuat kufur atau maksiat kepadaNya. Oleh itu barangsiapa yang menukar keimanan maka ia termasuk golongan yang telah menukar nikmat dan barangsiapa yang telah menukar nikmat ini, maka baginya azab yang amat pedih, sepertimana firmanNya,


 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ


 

Maksudnya : Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran)
yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka." Dan barangsiapa yang menukat nikmat Allah
setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya
. Surah al-Baqorah ayat 211.


 

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ


 

Maksudnya : Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih. Surah Ali Imran ayat 177.


 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ


 

Maksudnya : Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Surah az-Zumar ayat 44.


 

Wa Allahu `Alam.


 


 

Sunday, May 9, 2010

Tafsir Surah al-Baqoroh ayat 107

Ustaz Muhammad Syamsol telah menafsirkan ayat ini dalam kuliah tafsirnya..


ﭧ ﭨ


ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭑ ﭒ ﭓ


ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ


ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ107. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.


Penafsiran ayat 107 surah al-Baqarah.

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸDalam ayat ini Allah swt memberi petunjuk kepada hamba-hambaNya bahawa hanya Dialah Allah yang telah menciptakan alam dan di dalam alam itu Dia ciptakan pula kerajaan serta diperintahkan pula agar hamba-hambaNya mengetahui bahawa Dialah sahaja pemilik bagi segala alam dan kerajaan itu, sama ada di di langit mahupun di bumi. Dialah Allah swt yang telah menciptakan makhlukNya dan Dialah juga yang mentadbir dan yang menguasai segala apa yang diciptaNya. Oleh itu itulah, pada awal lafaz ayat ini, Allah swt bertanya kepada hamba-hambaNya bahawa tidakkah dikalangan hamba-hambaNya telah mengetahui melalui apa yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah saw bahawa hanya Dialah sahaja yang mempunyai semua kerajaan yang berada di langit dan di bumi?, ataukah dikatakan apakah belum lagi dikhabarkan kepada mereka bahawa kerajaan atau apa sahaja yang ada pada mereka semuanya itu datangnya daripada kurniaan Allah swt?. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Dialah Allah swt yang berkuasa memberi kerajaan dan kekuasaan kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki, sama ada daripada golongan yang beriman atau kafir?. Tidakkah juga mereka mengetahui bahawa Dialah Allah swt yang berkuasa menghidupkan dan mematikan siapa sahaja yang Dia kehendaki?. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya?. Tidakkah juga mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepada mereka (manusia) sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahawa, semua yang dijadikan Allah swt adalah sebagai kurniaan daripadaNya, walaupun begitu ada dikalangan manusia yang mengingkarinya dan mahu menyesatkan manusia agar mereka menafikan kekuasaan yang ada pada Allah swt. Firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 113,


ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃMaksudnya : Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.


Maksud pada lafazNya yang agung "Tidakkah kamu mengetahui", juga diterjemahkan dengan maksud "Tiadakah kamu mengetahui", juga diterjemahankan dengan maksud "Belumkah kamu mengetahui", dan semua maksud di atas adalah sama. Pertanyaan di awal pada lafaz ayat ini menunjukkan mengenai sesuatu perkara yang wajib diketahui oleh semua manusia, khususnya umat Nabi Muhammad saw, kerana khithob (lafaz) ini ditujukan Allah swt kepada bagi Nabi saw dan umatnya. Ini merupakan suatu penghormatan yang kurniakan Allah swt kepada Nabi saw dan umatNya. Oleh kerana itu pertanyaan pada ayat ini menunjukkan bahawa Allah swt sahajalah yang layak untuk menetapkan apa sahaja undang-undang atau berkaitan dengan sesuatu hukum, sepertimana yang telah dijelaskan Allah swt mengenai hukum nasakh dan mansuh. Tidaklah semua itu berlaku melainkan ia merupakan ketetapan daripada Allah swt dan Dialah sahaja yang Maha Mengetahui segala-galaNya atas apa yang ditetapkanNya. Walaupun begitu hamba-hambaNya dididik agar mengetahui hikmah dan manfaat disebalik perubahan atau ketetapan yang wujud dalam syariat kerajaanNya. Pertanyaan ini juga membawa maksud bahawa manusia perlu mengambil berat dan sentiasa menganggap penting daripada setiap pengkhabaran yang datang daripada Nabi saw termasuklah peristiwa-peristwa yang telah terjadi, sepertimana firmanNya,


ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ


ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ


ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐMaksudnya :Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surah at-Taubah ayat 70.FirmanNya lagi,

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭMaksudnya : Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasiq. Surah al-Hadid ayat 16.


Lafaz pada awal ayat ini juga menunjukkan kepada bantahan yang keras terhadap puak Yahudi yang mengingkari perubahan-perubahan hukum yang telah ditetapkan Allah swt terhadap umat Islam. Lebih-lebih lagi perubahan itu terjadi di dalam al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi saw. Walaupun begitu, mereka sendiri (puak Yahudi) telah kufur dengan mengubah atau menghapuskan hukum atau kepercayaan yang wajib mereka ketahui untuk selama-lamanya, sepertimana yang telah diketahui bahawa mereka telah mengubah isi kandungan kitab Taurat kepada makna atau hukum yang tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah swt. Mereka sendiri telah menghapuskan mengenai ayat yang berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad saw, mengubah hukum halal kepada haram dan sebaliknya. Mereka juga berani menulis dan menambah dengan tulisan-tulisan berdasarkan hawa nafsu jahat mereka dan sambil mengatakan bahawa ini adalah datangnya daripada Allah swt. Mereka juga sangup membunuh para Nabi-nabi yang diutus membawa kebenaran kepada mereka. Bahkan mereka berani mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak ketahui, sepertimana mereka mengatakan bahawa Allah swt mempunyai anak dan amat besarlah kedustaan mereka terhadap Allah swt dan hukum-hakamNya. Sepertimana firmanNya,


ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ


ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ


ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬMaksundnya : Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempuyai anak." Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?. Surah Yunus ayat 68.


FirmanNya lagi,

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ


ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ


ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐMaksudnya : (Yaitu) orang-orang Yahudi yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar.". Surah Ali Imran ayat 183.


Maksud pada firmanNya, "bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah?", yakni Allah swt adalah pemilik tunggal bagi segala isi petala langit dan bumi. Ini membawa maksud bahawa, hanya Allah swt sahaja yang layak untuk mentadbir dan menetapkan peringkat-peringkat kehidupan dan kematian kepada penduduk-penduduk langit dan bumi sepertimana yang Dia kehendaki. Dialah Allah swt yang mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak pernah akan hilang. Dialah sebenarnya as-Sulthon dan sangat-sangat berkuasa di dalam pemerintahan setiap kejaanNya itu. Sekali-kali makhluk yang Dia ciptakan tidak boleh menolak segala apa yang telah Allah swt tetapkan, tidak boleh juga para makhluk mengkritik atau memperkatakan keburukan atau kelemahan terhadap ciptaan dan hukum-hukumNya. Oleh kerana itulah, segala hukum dan ketetapan di dalam kekuasaanNya. Dialah sahaja yang layak untuk memerintah dan melarang para makhlukNya di dalam aturan-aturan kehidupan mereka. Selayaknya hanya Dialah sahaja tempat bergantung bagi sekalian makhlukNya dan ketaatan itu hanya kepada serta untukNya. Dialah sahaja yang layak menerima dan menolak setiap apa yang diminta oleh para makhlukNya. Ayat ini sebagai penjelasan bagi kaum Yahudi yang mendustakan nasakh dan mansuh daripada al-Quran dan mereka juga tidak mengakui bahawa Nabi Isa a.s adalah Rasul yang di utus buat mereka sebelum di utusnya Nabi Muhammad saw. Begitu juga dikalangan orang-orang Yahudi beranggapan bahawa dengan kekuasaan dan harta benda yang mereka miliki, mereka dapat menguasai dan mentadbir Madinah dengan cara mereka sendiri, oleh kerana itulah mereka telah membuat tipu daya dan muslihat jahat terhadap Nabi saw dan mukminin. Oleh kerana itulah Allah swt menurunkan ayat ini buat baginda Nabi saw, agar baginda tidak perlu takut terhadap kekuasaan yang ada pada mereka ketika itu kerana kekuasaan manusia adalah terbatas dan tidak ada satupun dimiliki mereka melainkan Allah swt semata. Hanya Dialah sahaja yang layak memberi dan mencabut kuasa-kuasa kerajaan yang dimiliki oleh manusia yang bersifat sementara dan terbatas. Sepertimana firmanNya,


ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ


ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ


ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢMaksudnya : Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat 26.


FirmanNya lagi,


ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖMaksudnya : Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Surah al-Furqan ayat 26.


FirmanNya lagi,


ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿMaksudnya : (Yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Surah Ghofir ayat 16.

Lafaz ayat ini juga menunjukkan bahawa, puak kafir seolah-olah telah mengingkari dan menolak bahawa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah swt, sepertimana pada ayat sebelum ini, mereka telah mengingkari tentang Keagungan dan Kekuasaan Allah swt. Hanya Dialah sahaja Tuhan yang Maha Berkuasa, Maha Menyaksikan, Maha Berkehendak dan tidak ada satu makhlukpun yang boleh menyembunyikan sesuatu pun daripada Ilmu pengetahuanNya.


FirmanNya,


ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

Maksudnya : Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.


ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ


Maksudnya : Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.


ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ


Maksudnya : Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.


ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ


ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ


Maksudnya :
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.


Kami (penulis-Ustaz Muhammad Syamsol-dalam kitab Tafsirnya) telah meriwayatkan hadis yang terkandung di dalam Musnaf Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan bahawa, di dalam kitab Zabur Nabi Daud as telah tertulis,


"إِنِّي أَنَا اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي، فَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى طَاعَةٍ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً، وَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ، وَلَا تَتُوبُوا إِلَيْهِمْ، تُوبُوا إِلَيَّ، أَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ... "


Maksudnya : "Sesungguhnya Akulah Allah, Tiada Tuhan Melainkan Aku, Akulah Raja yang Menguasai segala kerajaan, di (Yadi) Aku segala hati kerajaan, maka di mana sahaja suatu kaum itu melakukan ketaatan, Aku jadikan kerajaan itu rahmat keatas mereka, dan dimana sahaja suatu kaum yang menderhaka, Aku jadikan kerajaan itu ditimpakan dengan kebencian ke atas mereka, janganlah kamu menyibukkan diri dengan mencaci kerajaan itu, dan jangan pula kamu kembali kepada mereka, kembalilah kepadaKu, Aku akan lembutkan hati kamu kepada mereka.."


Diriwayatkan pula di dalam kitab Fawaid ar-Razi, dengan perbezaan lafaz,


"فَإِنِ الْعِبَادُ أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنِ الْعِبَادُ عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَيَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ أَمْرَ مُلُوكِكُمْ "


Maksudnya : "Maka sekiranya hamba-hambaKu mentaatiKu, Aku akan mengubah hati (keadaan) kerajaan dengan belas kasih sayang dan rahmat ke atas mereka, dan sekiranya hamba-hambaKu menderhakaiKu, Aku akan mengubah hati (keadaan) kerajaan mereka dengan kemarahan dan kebencian, maka mereka akan ditimpa dengan keburukan azab, maka janganlah kamu disibukkan dengan menyeru diri kamu sendiri kepada kerajaan itu, akan tetapi sibukkanlah dengan berzikir dan merendah diri kamu (kepada Allah), Aku akan cukupkan urusan pada kerajaan kamu".


Segala pujian dan sanjungan hanya bagi Allah swt, Pemilik langit dan bumi, sepertimana saya meriwayatkan doa ini sampai kepada Rasulullah saw, Nabi saw telah berdoa,


وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،


"Dan hanya bagiMu segala Pujian dan Sanjungan, Engkaulah Pemilik Yang Menguasai

Langit dan Bumi, dan segala yang ada di dalam keduanya".

Sahih Ibnu Hibban.


Lafaz yang terakhir, Allah swt menyebut, "Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong", yakni tiadapun daripada kalangan makhlukNya yang berkuasa untuk mendekatkan keselamatan dan pertolongan kepada mereka yang tidak mengakui kekuasaan serta keEsaan Allah swt. Begitu juga hanya Allah swt sahaja yang berkuasa memelihara segala perbuatan atau urusan-urusan dan hanya Dialah sahaja Allah yang dapat memberi pertolongan dengan menolak serta menahan segala yang tidak disukai oleh para makhlukNya termasuklah azabNya. Lafaz ayat ini ditujukan buat puak kafir yang bakal di azab oleh Allah swt. Begitu juga lafaz ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman, agat mereka mengetahui bahawa, hanya Allah swt sahajalah yang layak untuk menghampirkan, menolong dan mengangkat hamba-hambaNya menuju kepadaNya. Inilah natijah atau kesan bagi manusia yang mengatakan bahawa al-Quran itu bukannya datang daripada Allah swt dan apa yang dibaca oleh Muhammad adalah daripada hawa nafsu mereka sendiri. Maka kerana itu jugalah tidak berguna dan bermanfaat kehidupan mereka di akhirat sekiranya mereka tidak dapat diberi pertolongan atau syafaat, sepertimana firmanNya,


ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ


Maksudnya : Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at. Surah al-Mudatsir ayat 48.


FirmanNya lagi,

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ


Maksudnya : Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di bumi dan tidak (pula) di langit dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Surah al-Ankabut ayat 22.


Wa Allahu `Alam.